NAŠE HOVĚZÍ

CHOV MASTNÝCH PLEMEN

Aberdeen
angus

Aberdeen angus je jedno z nejvíce chovaných masných plemen na světe. První telata v České republice se narodila v r. 1992. Dospělí býci dosahují hmotnosti až 1 300 kg. Toto plemeno vyniká nenáročností, odolností, přizpůsobivostí a dobrou schopností využívat pastvy.

Maso tohoto plemene je jemně vláknité a křehké, šťavnaté a má typickou chuť. Míra mramorovanosti masa závisí na způsobu výkrmu.

MASNÝ SIMENTAL

Původ plemene je ve Švýcarsku, kde se již od druhé poloviny 18. století mluví o kvetoucím chovu v oblasti Simmentalu. Výborný tělesný rámec a výborná masná užitkovost způsobily, že se v řadě zemí začalo toto plemeno chovat jako plemeno masného užitkového typu. První jalovice byly do ČR přivezeny v r. 1993 z Kanady a ve stejném roce byly importovány jalovice z Dánska, Německa i Rakouska. V posledních letech patří k nejrozšířenějším masným plemenům chovaných v ČR. Je to nenáročné, dobře přizpůsobivé plemeno, dobře snášející drsné podmínky a s vynikající růstovou schopností telat. Dospělí býci dosahují hmotnosti až 1 100 kg.

LIMOUSINE

Limousine je druhé nejpočetněji chované masné plemeno ve Francii, odkud se hojně rozšířilo do celého světa. První nákupy v ČR v r. 1990 pocházely z Maďarska a založily chov v pěti zemědělských podnicích. Pozdější inseminace prověřenými býky z Francie přinesla výrazné zlepšení růstové schopnosti telat.

Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv.

Maso tohoto plemene vyniká nízkým podílem tuku, křehkostí a šťavnatostí, což je hlavním důvodem oblíbenosti tohoto plemene.