S láskou k tradičnímu chovu již 25 let

Bio
a ekologická
certifikace

Volný biochov
bez antibiotik
a hormonů

Citlivý
přístup ke
zvířatům

Naše stádo

Na Biofarmě Bublava chováme plemenný skot a ovce v souladu s přírodou. Od jara do podzimu se zvířata volně pasou na horských pastvinách, které poskytují kvalitní potravu a živiny ke správnému růstu.

Již téměř 30 let chováme masná plemena, zejména Aberdeen Angus, Masný Simentál, Limousine a ovce plemene Texel.

Ovečky můžete vidět v obci Stříbrná, skot na pastvinách v katastru Kraslice, Bublava, Zelená Hora, Počátky či Valtéřov. 

Bezstresová JATKA

Naše maso pochází z býčků a jaloviček do věku 24 měsíců výhradně masných plemen. Důležitým krokem při zpracování je rychlá a bezstresová porážka, která probíhá na našich vlastních certifikovaných bio jatkách, která jsou umístěna přímo v areálu farmy. Zvířata tak nejsou vystavována stresu z převozu. Porážka bez psychické zátěže je nedílnou součástí ekologického chovu. Moderní technologie a citlivý přístup eliminují psychický stres, který ovlivňuje výslednou kvalitu masa.

Vlastní výroba

Ekologický chov a šetrná porážka zajišťují nejvyšší kvalitu masa. Po porážce je maso v jednotlivých čtvrtích volně vyvěšené v nejmodernějších chladících boxech za dodržování velmi přísných hygienických a teplotních podmínek. Suchým zráním a odborným zacházením docílíme nejlepší chuti a křehkosti masa.